Kim jesteśmy?

Zespół działający w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska specjalizuje się w badaniach i analizach szeroko rozumianych interakcji cieplnych między człowiekiem a otoczeniem oraz wpływu środowiska wewnętrznego na komfort, produktywność i dobrostan użytkowników pomieszczeń szpitalnych z uwzględnieniem różnic indywidualnych.


Badania prowadzone przez zespół obejmują analizę m.in:

  • wymiany ciepła i masy między człowiekiem a otoczeniem,
  • wpływu człowieka na parametry środowiska wewnętrznego,
  • warunków środowiska wewnętrznego pod kątem komfortu użytkowników i zużycia energii przez budynek,
  • warunków w pomieszczeniach, w których przebywają osoby o szczególnych wymaganiach (pacjenci, chirurdzy, dzieci szkolne i przedszkolne, osoby w podeszłym wieku),
  • termofizjologii człowieka z uwzględnieniem zmienności osobniczej (płeć, wiek, budowa ciała, stan zdrowia).


Prowadzone są:

  • badania nad odczuwaniem przez człowieka warunków środowiska wewnętrznego,
  • badania ankietowe odczuwania środowiska wewnętrznego przez różne grupy użytkowników,
  • modelowanie wymiany ciepła człowiek-otoczenie oraz projektowanie indywidualnych rozwiązań zwiększających komfort cieplny użytkowników.