II Konferencja Naukowo – Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”

25 marca 2022 r., piątek
Konferencja online
Rejestracja
Program

Tematyka

 • Patogeny zakażeń związanych z opieką zdrowotną i sposoby ich rozprzestrzeniania
 • Projekt a rzeczywistość. Czy spełnienie wymagań projektowych zapewnia bezpieczeństwo i komfort na bloku operacyjnym?
 • Komfort cieplny w szpitalach – przegląd stanu wiedzy
 • Postrzeganie zapachu oraz wpływ odorów na samopoczucie i zdrowie z uwzględnieniem odorów występujących w placówkach medycznych
 • Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobieganiu COVID-19
 • Analiza porównawcza uregulowań europejskich dotyczących sal operacyjnych
 • Produktywność i dobrostan chirurgów – wyniki badań ankietowych
 • Air distribution in hospital isolation & patient rooms – protecting personnel against patient-based infections
 • Comparison of four operating room ventilation systems regarding Recovery Degree, Cleanliness Recovery Rate and Air Change Effectiveness in an ultra-clean area
 • Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby obiektów szpitalnych

Patronat honorowy

Prelegenci

 • dr Paulina Kołat-Brodecka (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej)
 • mgr inż. Dominika Ćwiklińska (Politechnika Warszawska)

Amelia Staszowska
Politechnika Lubelska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Sylwia Szczęśniak
Politechnika Wrocławska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Igor Madej
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Petri Kalliomaki
Turku University of Applied Sciences
Jos Lans
Medexs & Jan Snel
Paweł Borowiecki
Halton, Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych
Anna Bogdan
Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Mirosław Szyłak-Szydłowski
Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Patronat medialny
Organizatorzy