Naukowa Rada Doradcza

Bardzo dziękujemy przedstawicielom świata nauk medycznych za dzielenie się swoimi doświadczeniami z zakresu fizjologii człowieka, procedur medycznych i szeroko pojętej pracy w szpitalach, w szczególności w salach operacyjnych.

W skład Rady wchodzą:

 • Prof. dr hab. Maria Kózka – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Dr n. med. Paulina Kołat-Brodecka – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
 • Dr n. med. Agnieszka Sulikowska – Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
 • Dr n. med. Paweł Grzesiowski – Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
 • Mgr piel. Katarzyna Czyż-Szypenbejl – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr n. med. Bartosz Horosz – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Krzysztof Kacperski – Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
 • Dr n. med. Michał Kostyra – Oddział Anestezjologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP
 • Dr n. med. Igor Madej – Kierownik Bloku Operacyjnego, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii Hematologii
 • Dr n. med. Tomasz Mikulski – Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk
 • Dr n. med. Tymon Skadorwa – Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Oddział Neurochirurgii, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza