Konferencja online

Konferencja odbędzie się:

Zapraszamy do udziału w Konferencji!

27 marca – w formie hybrydowej

28 marca – wyłącznie w formie zdalnej

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły techniczne będą udostępnione zarejestrowanym uczestnikom.