Konferencja online

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły techniczne będą udostępnione zarejestrowanym uczestnikom.