Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja otwarta będzie 1 stycznia 2023 r.