27-28 marca 2025 r. (czwartek i piątek)

Zapraszamy do udziału w Konferencji!

27 marca – konferencja obędzie się w formie hybrydowej

28 marca – konferencja odbędzie się wyłącznie w formie zdalnej