„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 11/2021 – numer poświęcony klimatyzacji w szpitalach

W numerze przedstawiono następujące artykuły:

  • wywiad z Andrzejem Różyckim Członkiem Zarządu Głównego ENGIE SAR Sp. z o.o.,
  • Systemy HVAC szpitala – studium przypadku
  • Wybrane informacje o projekcie normy, europejskiej dotyczącej wentylacji w szpitalach
  • Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych
  • Porównanie laminarnego i mieszającego przepływu powietrza w salach operacyjnych norweskiego szpitala
  • #SzczegółySąWażne – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach służby zdrowia
  • Systemair – pierwszy na świecie producent oferujący certyfikat EUROVENT dla higienicznych central wentylacyjnych Geniox
  • Równoważenie przepływów oraz stopniowanie ciśnienia powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych
  • Skuteczne zarządzanie obiektami medycznymi z jednego miejsca
  • Czystość mikrobiologiczna powietrza a elastyczność i efektywność energetyczna w hybrydowej sali operacyjnej.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie wydawnictwa.