Human-centric indoor climate for healthcare facilities (HumanIC)

Każdego roku w UE ponad 4 miliony pacjentów ulega zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (ZOZ). Ponadto globalny związany z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oznacza, że HAI generuje coraz większe koszty i ryzyko śmiertelności. Istnieją wyraźne dowody wskazujące na to, że przepływ powietrza kontroluje rozproszenie i narażenie na patogeny przenoszone drogą powietrzną oraz określa skażenie krytycznych powierzchni w mikroklimacie skoncentrowanym na użytkowniku (MSU). Wskazuje to na znaczną potrzebę innowacji w wewnętrznych środowiskach opieki zdrowotnej, aby sprostać wyzwaniom związanym z kontrolą zakażeń, przy jednoczesnej poprawie komfortu cieplnego i zużycia energii. Aby to osiągnąć, należy uczynić progres w zakresie podstaw zrozumienia, w jaki sposób ludzie są narażeni na patogeny przenoszone drogą powietrzną, a także opracować nowe narzędzia i techniki, które umożliwią efektywne projektowanie i funkcjonowanie środowisk w obiektach opieki zdrowotnej. Istnieje potrzeba lepszego zrozumienia lokalnego wpływu przepływu powietrza na cząstki w MSU; ilościowego określenia zachowania się przepływu powietrza i zanieczyszczeń w związku z działalnością służby zdrowia, np. zabiegami chirurgicznymi; opracowania metod optymalizacji przepływu powietrza i zanieczyszczeń w związku z działalnością obiektów ochrony zdrowia, taką jak zabiegi chirurgiczne; opracowanie metod optymalizacji i dostosowania systemów wentylacyjnych do kontroli ryzyka w różnych środowiskach, takich jak sale operacyjne i izolatki oraz opracowanie narzędzi umożliwiających interakcję w czasie rzeczywistym z otoczeniem podczas faz projektowania i eksploatacji.
Sieć HumanIC będzie tworzyć i rozpowszechniać wiedzę w celu poprawy innowacji nowych technologii w zakresie projektowania i eksploatacji szpitalnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacji oraz zmniejszenia ryzyka zakażeń.

Strona projektu: https://human-ic.eu/