Poprawa warunków środowiska wewnętrznego do rekonwalescencji pacjentów polskich szpitali

Celem projektu jest opracowanie wytycznych dotyczących środowiska wewnętrznego (środowisko cieplne) w standardowych salach chorych w szpitalach, a także przygotowanie i rozpowszechnienie platformy doradczej zawierającej informacje o niskokosztowych i efektywnych rozwiązaniach technicznych, jakie mogą być zastosowane przy modernizacji sal chorych.

Projekt finansowany przez Halton Foundation Inc. prowadzony był w latach 2016 – 2021 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

W ramach projektu przeprowadzono seminaria dla kadry niemedycznej szpitali oraz wykłady dla studentów uczelni medycznych oraz przygotowano dotychczas następujące publikacje: