Badania ankietowe dot. warunków środowiska cieplnego, w których przebywa pacjent w sali operacyjnej, w tym metod ogrzewania pacjentów

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą  o podzielenie się kilkoma podstawowymi informacjami na temat środowiska sali operacyjnej.

Do czego będą służyły te informacje? Chcemy przygotować diagnozę stanu obecnego – poznać warunki środowiska cieplnego, na które jest eksponowany pacjent podczas operacji, a także praktyki i rozwiązania stosowane w celu zapobiegania niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej.

Badania przekrojowe tego typu prowadzone są w Polsce po raz pierwszy a ich powodzenie zależne jest od dostępu do Państwa odpowiedzi.

Staraliśmy się przygotować tylko niezbędne pytania, na które można odpowiedzieć w kilka minut.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Link do ankiety dostępny jest TUTAJ.

Z góry dziękujemy za Państwa wsparcie!

Monika Płochocka- Kuwik  – koordynator badań ankietowych

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni – kierownik projektu