III Konferencja Naukowo – Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”

24 marca 2023 r., piątek
Konferencja online
Rejestracja
Program 2023

Tematyka konferencji

  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w oddziale chirurgicznym – terra incognita
  • Sustainability and Beyond, a Challenge for Health Care
  • Critical rooms design process and criteria – case Denmark
  • Możliwości ograniczenia energii niezbędnej do utrzymania systemów klimatyzacyjnych w obiektach szpitalnych
  • Metody zapewnienia czystości powietrza i powierzchni w placówkach szpitalnych
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego okiem projektanta systemów klimatyzacji
  • Analiza porównawcza wybranych rozwiązań dla wentylacji i klimatyzacji sal chorych w Polsce: bezpieczeństwo mikrobiologiczne, koszty inwestycji i eksploatacji, obowiązujące przepisy
  • Analiza możliwości wykorzystania urządzeń absorpcyjnych do wytwarzania chłodu na przykładzie obiektu szpitalnego
  • Dobrostan w warunkach środowiska wewnętrznego w przychodniach i szpitalach – wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród pielęgniarek i położnych
  • Metody ograniczenia ryzyka wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów

Patronat honorowy

Prelegenci

Agnieszka Sulikowska
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
Peter Luscuere
TU Delft
Jan Mottlau
NIRAS A/S
Sylwia Szczęśniak
Politechnika Wrocławska, PZITS
Amelia Staszowska
Politechnika Lubelska, PZITS
Marta Mazgaj
ARUP, PZITS
Paweł Borowiecki
Halton, PZITS
Leszek Konopka
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Dominika Kwiecińska
Politechnika Warszawska
Anna Bogdan
Politechnika Warszawska, PZITS

Patronat medialny


Ostatnie informacje

Realizowane projekty